O nas

Naszą misją jest zapewnienie stabilności biznesu. Pomagamy firmom w rozwoju i zdobywaniu pozycji na rynku, ograniczając przy tym ryzyko podatkowe, wskazując zagrożenia i szanse, a jednocześnie opracowując skuteczne strategie i zapewniając optymalne zarządzanie. Działalność biura rachunkowego skierowana jest na obsługę mikro, małych i średnich przedsiębiorców i obejmuje współpracę w wykonywaniu czynności związanych z obowiązkami podatkowymi, z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy oraz szeroko rozumianą rachunkowością jednostek gospodarczych i pozostałych (np. typu non-profit). Swoją ofertę kierujemy również do osób fizycznych. 

W ramach swojej działalności skupiamy się na dostosowaniu do indywidualnych potrzeb Klienta, co objawia się w szczególności różnorodną formą kontaktu w ramach współpracy: kontakt bezpośredni, telefoniczny bądź za pomocą komunikacji elektronicznej. W trakcie świadczenia usług najważniejsza jest dla nas elastyczność, dostosowanie czynności do indywidualnych potrzeb, możliwości i preferencji każdego Klienta.
Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Priorytetem firmy jest również wynikający z ustawy obowiązek zachowania tajemnicy.
podlaskiebiurorachunkowe@gmail.com
tel.781 009 348
Białystok
Mobilna Księgowość
Dojazd do klienta